Raisa Foster


Filosofian tohtori, dosentti | taidetta ja tiedettä ihmisen ekososiaalisesta maailmasuhteesta

Doctor of Philosophy, Associate Professor | art and research about human's ecosocial relationship with the world

raisa-foster-54.jpg-me

”Maailmassa, joka jatkuvasti asettaa ristiriitaisia paineita, ei kai mikään tunnu niin hyvältä kuin hyväksynnän ja tunnustuksen saaminen juuri sellaisena kuin on.”

- Raisa Foster

RaisaFoster_Balance_still-1920x1080.jpg-me

Artist portfolio

Looking for my art? See my portfolio in English.

TUNNISTA, TUNNE, TUNNUSTA!

Blogi toi­sin­te­ke­mi­ses­täkas­va­tuk­ses­sa, taiteessa, elämässä.

Foster_Valsdottir_Entrance.jpg-me
22.9.2021
Is­lan­ti­lai­nen Arna Valsdót­tir ja tam­pe­re­lai­nen Raisa Foster ovat luoneet Kult­tuu­ri­ta­lo Laikun ark­ki­teh­tuu­riin kie­tou­tu­van video- ja ääni-ins­tal­laa­tion. Näyttely kutsuu yleisön mukaan tai­tei­li­joi­den kokemalle ais­ti­mat­kal­le. Hiljainen katse on koet­ta­vis­sa Gal­le­rias­sa 2.–24.10.2021.
1621852606759_Foster_More_than_human_MEDIAPHOTO1.jpg-me
24.5.2021

Dosentti Raisa Fosterin Enemmän kuin ihminen-näyttely avautuu kesäkuun alussa Galleria Saskiassa Tam­pe­reel­la. Lapsuuden luon­to­ko­ke­muk­sia tar­kas­te­le­vat ääni- ja vi­deo­teok­set sekä kier­rä­tys­pii­rus­tuk­set he­rät­te­le­vät katsojien ym­pä­ris­tö­tie­toi­suut­ta.

Raisa Foster
19.8.2020
Ko­ro­na­krii­si on saanut ihmiset pohtimaan, mikä on heille todella mer­ki­tyk­sel­lis­tä ja arvokasta. Yhtäkkiä taiteen "jär­jet­tö­myys" ja "hyö­dyt­tö­myys" tun­tu­vat­kin poik­keus­o­lois­sa mie­lek­käil­tä  – miksi näin? Taiteen merkitys on noussut esiin elämää kan­nat­te­le­va­na voimana, mutta onko myös tai­de­kent­tä pa­laa­mas­sa “ytimeensä” eli yri­tyk­seen ilmaista ja kom­mu­ni­koi­da toisten kanssa? Mitä taide voi opettaa meille it­sei­sar­vos­ta ja elämän ai­nut­ker­tai­suu­den ar­vos­ta­mi­ses­ta?

Seuraa somessa – Ollaan yh­tey­des­sä!

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019