raisa-foster-2.jpg-me

Julkaisut

Kirjat 

Foster, R., Martusewicz, R., & Mäkelä, J. (eds.) (2019). Art, EcoJustice, and Education. Intersecting theories and practices. New York: Routledge.

Foster, R. (2012). The Pedagogy of Recognition: Dancing Identity and Mutuality. Doctoral dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 1779. Tampere University Press. 

Foster, R. (2015). Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: Books on Demand. 

Foster, R. (2017). Minkälainen tahansa tavallinen. Poetic Inquiry. Helsinki: Books on Demand. 

Foster, R. (forthcoming, under contract). Dance Animateuring. Towards the Wellbeing of Individuals and Communities. Amsterdam: Sense Publishers.


Tieteelliset artikkelit ja kirjojen luvut

Foster, R., Salonen, A. O. & Sutela, K. (2022). Taidekasvatuksen ekososiaalinen kehys: Kohti kestävyystietoista elämänorientaatiota. Kasvatus 53 (2), 118–129. https://doi.org/10.33348/kvt.115918

Foster, R., Mansikka-aho, A. & Salonen, A.O. (2022). Ekososiaalinen sivistys osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen pohjana. In Laaja-alainen osaaminen koulussa — Ajattelijana ja oppijana kehittyminen.

N. Hienonen, P. Nilivaara, M. Saarnio & M.-P. Vainikainen (eds.) Helsinki: Gaudeamus. 

Foster, R. (2022). Toiseuden moninainen kokemus: Tutkimusrunous taistelevan vammaistutkimuksen menetelmänä. Aikuiskasvatus, 42(1), 50–66. https://doi.org/10.33336/aik.115553

Foster, R. &  Turkki, N. (2021) EcoJustice Approach to Dance Education, Journal of Dance Education, DOI: 10.1080/15290824.2021.1906430

Keto, S. &  Foster, R. (2021) Ecosocialization – an Ecological Turn in the Process of Socialization, International Studies in Sociology of Education, 30:1-2, 34-52, DOI: 10.1080/09620214.2020.1854826

Järvinen, S., Foster, R., & Morris, N. (2020). Ympäristöinnostaja luontokokemusten ja ekososiaalisesti merkittävien suhteiden välittäjänä. Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 21, 39–62. https://doi.org/10.30675/sa.91582

Foster, R., Salonen, A. O. & Keto, S. (2019)  Kestävyystietoinen elämänorientaatio pedagogisena haasteena ja mahdollisuutena. In Ope­tus­suun­ni­tel­ma­tut­ki­mus – ajan merkkejä ja siirtymiä. T. Autio, L. Hakala & T.Kujala (eds.) Tampere University Press.

Foster, R. (2019). Visual art campaigns. In The Oxford Handbook of Methods for Public Scholarship. P. Leavy (ed.) New York: Oxford University Press. //

Foster, R. (2021). Visual arts campaigns. In Popularizing Scholarly Research: Research Methods and Practices. P. Leavy (ed.) New York: Oxford University Press.

Foster, R. (2019). Recognizing Mutuality: The More-than-human World and Me. In Art, EcoJustice, and Education. R. Foster, R. Martusewicz, & J. Mäkelä (eds.). New York: Routledge. 

Foster, R. (2018). Kasvatuksella kohti ekologista viisautta. Book review (Veli-Matti Värri: Kasvatus ekokriisin aikana). Sosiaalipedagoginen Aikakauskirja, 19, 127-131. 

Foster, R., Martusewicz, R., & Mäkelä, J. (2019). Introduction. In Art, EcoJustice, and Education. R. Foster, R. Martusewicz, & J. Mäkelä (eds.). New York: Routledge.

Foster, R. (2017). Nykytaidekasvatus toisintekemisenä ekososiaalisten kriisien aikakaudella. So­si­aa­li­pe­da­go­gii­kan aikakauskirja 2017

Foster, R. (2016). Hiljainen kosketus – kohti ekofilosofista kasvatusta. In A. Suominen (ed.) Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books. 
Foster, R. (2014). Egottomuuden kokemus tanssi-innostamisessa. In Ajan kasvatus. Kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä. A. Saari, O.-J. Jokisaari, & V.-M. Värri (eds.). Tampere University Press. 

Foster, R. (2014). The presence of real reality: six theses on dance animateuring. Nordic Journal of Dance – practice, education and research. Volume 5 (2), 2014. 

Foster, R. (2013). Tunnustuksen pedagogia – nuorten miesten identiteetin ja vastavuoroisuuden tanssi. Lectio Praecursoria. Nuorisotutkimus 2/2013. 31. Vuosikerta. 

Foster, R. (2012). Tanssi-innostaminen herkistäjänä keholliseen ymmärrykseen. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja. Vuosikirja 2012. 13. Vuosikerta. 

Foster, R. (2012). Tunnustusta tanssien. Kasvatus 2/2012.


Verkko-opetusmateriaalit
Foster, R. & Keto, S. (2019). Ekososiaalinen kasvatus / Ecosocial Education. E-book. www.eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi / www.ecosocialeducation.com 

Foster, R., Martusewicz, R., & Mäkelä, J. (eds.) (2019). Art, EcoJustice, and Education. New York: Routledge. Companion website.


Julkaistut kon­fe­rens­sie­si­tel­mät

Foster, R. (2019). Silent Walk — An Eco-Critical Artistic Approach. Synnyt / Origins special issue: Interventions in Art Education. European InSEA Congress proceedings: Interventions, held in Aalto University 18.-21.6.2018. Mira Kallio-Tavin and Oleksandra Sushchenko (eds.).

Foster, R. (2012). Dancing recognition. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 46, 2012, 721-725. 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain. G. A. Baskan, F. Ozdamli, S. Kanbul and D. Özcan (eds.). 


Artikkelit ja kirjanluvut am­mat­ti­kir­jal­li­suu­des­sa

Foster, R. (2018) Tun­nus­tus­pe­rus­tai­nen johtajuus. Liitos, 3/2018 https://www.teme.fi/fi/ajankohtaista-stst/tun­nus­tus­pe­rus­tai­nen-johtajuus/

Foster, R. (2016). Ny­ky­tai­de­kas­va­tuk­sel­la kohti ekososiaalista oikeudenmukaisuutta. In Samassa tilassa. Yhteisöteatteri osallisuuden mahdollistajana. R. Ekoluoma & H. Hyttinen (eds.) Centria. Raportteja ja selvityksiä, 14. 

Foster, R. (2013). Tanssi-innostaminen toisintekemisen tilana. Kansalaisfoorumi 2013–2014. A. Harju ja R. Liski (eds.). Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.

Foster, R. (2013). Tunnustuksen pedagogia teat­te­ri­kas­va­tuk­ses­sa. In Draamalabra. Teatteri työssä. J. Juhola (ed.) Suomen Nuoriso-opisto, Teatterin osaamiskeskus -hanke.

Foster, R. (ed.) (2011). Taidekaari-kult­tuu­ri­kas­va­tus­oh­jel­ma. Perusopetuksen ope­tus­suun­ni­tel­ma­lii­te. TAITE yksikkö, Museopalvelut, Tampereen kaupunki.

Foster, R. (2010). Tanssi-innostaminen kehittymisen tukena. In Tanssin paikka/ Tid för dans. M. Tawast (ed.).  Tanssin tiedotuskeskuksen 30-vuotisjuhlajulkaisu. 


Popularisoidut artikkelit

Salonen, A. & Foster, R. (2021). Irtiolemisesta merkitykselliseksi osaksi maailmaa. Teoksessa Risto Haverinen, Kirsikka Mattila, Aleksi Neuvonen, Rinna Saramäki & Otso Sillanaukee (toim.) Ihminen osana elonkirjoa. Luontosuhteet, luontokäsitykset ja sivistys kestävyyskriisin aikakaudella. Helsinki: Sitra, 52-64 (pdf)

Foster, R., Keto, S. & Salonen A. O. (2018). Viheliäisten ongelmien taustalla ovat samat syyt.  Aikuiskasvatus 12.11.2018. https://aikuiskasvatus.fi/blogi/viheliaisten-ongelmien-taustalla-ovat-samat-syyt/

Foster, R. (2019).Tun­nus­tus­pe­rus­tai­nen johtajuus tuo kultaa. Puheenvuoro. Uusi Suomi. 1.6.2019.

Foster, R. (2019). Tieteen luoma illuusio objektiivisesta totuudesta on johtanut ekokriisiin. Puheenvuoro. Uusi Suomi. 16.5.2019.

Foster, R. (2018). Tärkeintä on tunnustus – myös pojille. Puheenvuoro. Uusi Suomi. 20.4.2018.


Lue julkaisujani: ACADEMIA.EDU

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019