Background
10.1.2020australia, identiteetti, itsetuntemus, itsereflektio, oppiminen

Mitä Australia opetti minulle?

Elämä Austra­lias­sa opetti katsomaan kriit­ti­ses­ti suo­ma­lai­sia toi­min­tata­po­ja, mutta auttoi myös näkemään hyviä puolia omassa kult­tuu­ris­sa.

Viimeaikaiset uutiset ja Australiassa asuvan siskoni jouluvierailu Suomeen, on saanut minut miettimään aikaani Australiassa. Muutin melko tarkalleen 15 vuotta sitten Australiaan silloisen aussipuolisoni kanssa. Asuimme siellä vain puolitoista vuotta, mutta siitäkin huolimatta Australialla on ollut valtavan suuri vaikutus siihen, millainen olen tänä päivänä.


Nauhoitin eilen videolle "tajunnanvirtaa" muistoista, joita minulla Australiasta on ja erityisesti jutuista, joita Australia on minulle opettanut: 1) luottamusta itseeni (erityisesti englannin puhumiseen ja taiteen tekemiseen!), 2) rentoutta, 3) remonttitaitoja (: ja myös, 4) arvostusta Suomea kohtaan. 

Oleskelu oman kult­tuu­rin ul­ko­puo­lel­la tuo aina pers­pek­tii­viä it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä pitämiini asioihin.

raisa-foster-35-me.jpg

Raisa Foster

Sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) ja tanssipedagogiikan (Taideyliopisto) dosentti ja monialainen taiteilija. Tutkinut erityisesti taiteen mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kehittänyt tunnustusperustaisen kasvatuksen ja johtajuuden mallin yhteisöjen kehittämisen tarpeisiin.

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019