Background
13.12.2019kasvatus, koulutus, pedagogiikka, opetus, asiantuntijuus

kasvatus ja koulutus - Päätökset pe­da­go­gi­sin perustein?

VOISINKO KAS­VA­TUS­TIE­TEI­LI­JÄ­NÄ TEHDÄ JOTAKIN ENEMMÄN, JOTTA PE­DA­GO­GI­NEN ASIAN­TUN­TI­JUUS TULISI PAREMMIN KUULLUKSI? Kutsun sinut mukaani etsimään yhdessä parhaita kas­va­tus­käy­tän­tö­jä!

Päätökset kasvatuksesta ja koulutuksesta tulisi tehdä pedagogisin perustein. Nyt näin ei tapahdu. Kuten muillakin yhteiskunnan alueilla myös kasvatuksen kentällä päätöksiä tehdään liian usein taloudellinen tehokkuus edellä. Toisaalta julkisuudessa kasvatuksesta puhutaan usein myös lääketieteen edustajien suulla.


Suurin osa lapsista ei ole saanut lääketieteellistä diagnoosia, joka edellyttäisi kasvattajilta erityisiä toimia kas­va­tus­koh­taa­mi­sis­sa. Siitä huolimatta käännymme myös kasvatusasioissa yhä herkemmin psykiatrien puoleen. Medikalisaatio on lyönyt läpi ihmisen määrittäjänä: mikä on normaalia ja mikä ei? 

Kas­va­tus­tie­tei­li­jä­nä katson peiliin: voisinko itse tehdä jotakin enemmän, jotta pe­da­go­gi­nen asian­tun­ti­juus tulisi paremmin kuulluksi?

Tämän blogin tarkoituksena on jakaa sitä tietoa, jonka olen hankkinut koulutukseni, tutkimukseni ja käy­tän­nön­ko­ke­muk­se­ni kautta kasvatuksesta. Olen väitellyt filosofian tohtoriksi kasvatustieteiden alalta, toiminut opettajana kaikilla koulutusasteilla ja johtanut kasvatusalan tutkimus- ja kehittämishankkeita.


Olen muotoillut oman kasvatusteoriani, tunnustuksen pedagogian sekä tun­nus­tus­pe­rus­tai­sen johtajuuden mallin.  Niiden kautta haluan haastaa kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, pedagogiset johtajat mutta myös kaikki itsekasvatuksesta kiinnostuneet reflektoimaan tarkemmin it­ses­tään­sel­vyyk­si­nä pitämiämme “totuuksia” oppimisesta, opettamisesta ja kasvatuksellisista kohtaamisista. 


Onko opettaminen vain tiedon siirtämistä, vai voisiko se olla uusien asioiden tunnistamista ja syvällisen ymmärryksen etsimistä yhdessä? Onko kasvaminen vain sosialisaatiota odotettuun identiteettiin vai kenties itsetuntemuksen lisääntymistä ja oman äänen löytymistä? Onko tasa-arvoinen koulu vain erilaisuuden suvaitsemista vai vastavuoroisen tunnustuksen harjoittamista koko kouluyhteisössä?

Tarjoan malleja ja vinkkejä mutta täy­del­li­syyt­tä ja totuutta en lupaa. kutsun sinut mukaani etsimään yhdessä parhaita kas­va­tus­käy­tän­tö­jä!

Tilaa uusimmat videot:       IGTV  |  FB   |   YOUTUBE

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, niin mietitään omalle yhteisöllesi sopiva luento, työpaja tai ins­pi­raa­tio­pu­heen­vuo­ro.

raisa-foster-35-me.jpg

Raisa Foster

Sosiaalipedagogiikan (Itä-Suomen yliopisto) ja tanssipedagogiikan (Taideyliopisto) dosentti ja monialainen taiteilija. Tutkinut erityisesti taiteen mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kehittänyt tunnustusperustaisen kasvatuksen ja johtajuuden mallin yhteisöjen kehittämisen tarpeisiin.

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019