Background
13.12.2019kasvatus, koulutus, pedagogiikka, opetus, asiantuntijuus

kasvatus ja koulutus - Päätökset pedagogisin perustein?

VOISINKO KASVATUSTIETEILIJÄNÄ TEHDÄ JOTAKIN ENEMMÄN, JOTTA PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJUUS TULISI PAREMMIN KUULLUKSI? Kutsun sinut mukaani etsimään yhdessä parhaita kasvatuskäytäntöjä!

Päätökset kasvatuksesta ja koulutuksesta tulisi tehdä pedagogisin perustein. Nyt näin ei tapahdu. Kuten muillakin yhteiskunnan alueilla myös kasvatuksen kentällä päätöksiä tehdään liian usein taloudellinen tehokkuus edellä. Toisaalta julkisuudessa kasvatuksesta puhutaan usein myös lääketieteen edustajien suulla.


Suurin osa lapsista ei ole saanut lääketieteellistä diagnoosia, joka edellyttäisi kasvattajilta erityisiä toimia kasvatuskohtaamisissa. Siitä huolimatta käännymme myös kasvatusasioissa yhä herkemmin psykiatrien puoleen. Medikalisaatio on lyönyt läpi ihmisen määrittäjänä: mikä on normaalia ja mikä ei? 

Kasvatustieteilijänä katson peiliin: voisinko itse tehdä jotakin enemmän, jotta pedagoginen asiantuntijuus tulisi paremmin kuulluksi?

Tämän blogin tarkoituksena on jakaa sitä tietoa, jonka olen hankkinut koulutukseni, tutkimukseni ja käytännönkokemukseni kautta kasvatuksesta. Olen väitellyt filosofian tohtoriksi kasvatustieteiden alalta, toiminut opettajana kaikilla koulutusasteilla ja johtanut kasvatusalan tutkimus- ja kehittämishankkeita.


Olen muotoillut oman kasvatusteoriani, tunnustuksen pedagogian sekä tunnustusperustaisen johtajuuden mallin.  Niiden kautta haluan haastaa kasvatusalan ammattilaiset, vanhemmat, pedagogiset johtajat mutta myös kaikki itsekasvatuksesta kiinnostuneet reflektoimaan tarkemmin itsestäänselvyyksinä pitämiämme “totuuksia” oppimisesta, opettamisesta ja kasvatuksellisista kohtaamisista. 


Onko opettaminen vain tiedon siirtämistä, vai voisiko se olla uusien asioiden tunnistamista ja syvällisen ymmärryksen etsimistä yhdessä? Onko kasvaminen vain sosialisaatiota odotettuun identiteettiin vai kenties itsetuntemuksen lisääntymistä ja oman äänen löytymistä? Onko tasa-arvoinen koulu vain erilaisuuden suvaitsemista vai vastavuoroisen tunnustuksen harjoittamista koko kouluyhteisössä?

Tarjoan malleja ja vinkkejä mutta täydellisyyttä ja totuutta en lupaa. kutsun sinut mukaani etsimään yhdessä parhaita kasvatuskäytäntöjä!

Tilaa uusimmat videot:       IGTV  |  FB   |   YOUTUBE

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä, niin mietitään omalle yhteisöllesi sopiva luento, työpaja tai inspiraatiopuheenvuoro.

raisa-foster-35-me.jpg

Raisa Foster

Filosofian tohtori, itsenäinen tutkija ja taiteilija. Tutkinut erityisesti taiteen mahdollisuuksia kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Kehittänyt tunnustusperustaisen kasvatuksen ja johtajuuden mallin yhteisöjen kehittämisen tarpeisiin.