Background
29.4.2020tanssi, tanssi-innostaminen, tampere, kehollisuus, yhdenvertaisuus

Tampere tanssii!

Tule mukaan to­teut­ta­maan pai­kal­li­nen yh­tei­sö­tans­si­teos verkossa.

Tamperelainen tanssitaiteilija Raisa Foster etsii moninaista joukkoa kaupunkilaisia toteuttamaan kanssaan yh­tei­sö­tans­si­teok­sen. Tanssiprojekti toteutetaan Fosterin kehittämän Tanssi-innostaminen®-menetelmän avulla. Filosofian tohtori Raisa Foster on tutkinut, kehittänyt ja opettanut tanssi-innostamisen menetelmää vuosia, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun menetelmää sovelletaan verkkoympäristössä. Erilaisten etänä annettavien tanssi-innostamisen harjoitteiden kautta synnytetään yhteistä improvisoitua liikemateriaalia, joista Foster koostaa lopulta yhteisötanssivideon.


Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen taidekasvatus ry:n kanssa, ja se on osa Tampereen kaupungin Yhdenvertaisesti sinun -kokonaisuutta.

Kuka voi osal­lis­tua?

Kuka tahansa tamperelainen – myös ne jotka kuvittelevat, etteivät osaa tanssia!

Osallistuminen edellyttää kuitenkin mahdollisuutta videoida katkelma omasta tanssista ja lähettää se verkkoyhteyden avulla hankkeen vetäjälle. Osallistujat tanssivat omissa kodeissaan ja videointi tapahtuu osallistujien omilla älypuhelimilla. Fyysistä kontaktia vetäjän ja osallistujien välillä ei ole. Jokainen vastaa itse verk­ko­tur­val­li­suu­des­ta. Alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan suostumus.

Tanssi-in­nos­ta­mi­nen®-menetelmä

Tanssi-innostaminen® on taiteellis-pedagoginen menetelmä, jonka tarkoituksena on elähdyttää sekä yksilöitä että yhteisöjä kehollisten harjoitteiden avulla. Tanssi-innostamisessa ei ole kyse minkään tietyn tanssitekniikan opettelusta tai tanssilajin hallinnasta, vaan oman ilmaisun löytämisestä lii­keim­pro­vi­saa­tio­har­joit­tei­den avulla. Kehoyhteyttä vahvistavien harjoitteiden avulla innostaja auttaa ihmisiä myös tutkimaan omaa identiteettiään ja suhdettaan ympäröivään maailmaan. Tanssi-innostaminen sopii kaikille, koska siihen kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen oman kehon ja liikkeen kunnioittaminen sellaisena kuin se on.

Verkossa toteutettava tanssi-innostamisen hanke toivottaa tervetulleeksi kaikki kaupunkilaiset synnyttämään Tampere tanssii -ilmiön!

Ilmoittautuminen 10.5. mennessä lomakkeella.

Laita otsikoksi Tampere tanssii! ja kerro lyhyesti itsestäsi. Ilmoittauduttuasi saat osallistumisohjeet 17.5. mennessä.

Vuonna 2018 valmistuneet tanssi-innostajat kertovat ajatuksiaan menetelmästä alla olevalla videolla.

ota yhteyttä!

+358 50 345 1847

raisa@raisafoster.com

Breakabrain Oy

YHTEYSLOMAKE

ARTIST PORTFOLIO

LOOKING FOR MY ARTWORKS?

Checkout my portfolio.

Buy my drawings from TAIKO.

© Raisa Foster, 2019